سکانس های ماندگار

✔️ آن مرد با مهر آمد.
سکانس های ماندگار
✔️ آن مرد با مهر آمد.
✔️ بچه دار شدن یعنی همرنگ جماعت شدن.بچه داشتن یعنی من به دنیا آمدم مزه زندگی را چشیدم و آنقدر خوب است که ارزش تکثیر کردن را دارد. میلان_کوندرا
سکانس های ماندگار
✔️ بچه دار شدن یعنی همرنگ جماعت شدن.بچه داشتن یعنی من به دنیا آمدم مزه زندگی را چشیدم و آنقدر خوب است که ارزش تکثیر کردن را دارد.
میلان_کوندرا
سکانس های ماندگار
🎧 محمد_رضا_شجریان
♦️ سنتی
سکانس های ماندگار
🎵 مرتضی_احمدی

🎬
✔️ تلخ ترین عکس تاریخ، خنده کودکان کورد در صف زنده به گور شدن
سکانس های ماندگار
✔️ تلخ ترین عکس تاریخ، خنده کودکان کورد در صف زنده به گور شدن
سکانس های ماندگار
🎵 رضا_یزدانی
🔴
✔️ علی_اشرف_درویشیان
سکانس های ماندگار
✔️ علی_اشرف_درویشیان
✔️ وقتی زنی روزنامه می خواند، آن هم صفحه سیاست، آن جامعه خوشبخت است. کارل_پوپر
سکانس های ماندگار
✔️ وقتی زنی روزنامه می خواند، آن هم صفحه سیاست، آن جامعه خوشبخت است.
کارل_پوپر
✔️ به دختران یاد دهید قبل از ازدواج به آرزوهایشان برسند، مردها غول چراغ جادو نیستند. برتراند راسل
سکانس های ماندگار
✔️ به دختران یاد دهید قبل از ازدواج به آرزوهایشان برسند، مردها غول چراغ جادو نیستند.
برتراند راسل
سکانس های ماندگار
🎧 شادمهر_عقیلی

✔️ سیگارم را در قاب پنجره می تکانم/بی هیچ واهمه ای.../زیرا که جهان زیرسیگاری من است. حسین_پناهی
سکانس های ماندگار
✔️ سیگارم را در قاب پنجره می تکانم/بی هیچ واهمه ای.../زیرا که جهان زیرسیگاری من است.
حسین_پناهی
✔️ دیالوگ_برتر هزاردستان علی_حاتمی
سکانس های ماندگار
✔️ دیالوگ_برتر
هزاردستان
علی_حاتمی